Background

دلیل ساده ای است برای عدم رای اعتماد!

در کشــور من
کنار مـــردم بودن
همدردی با آسیب دیدگان
دلجویی از خانواده آنها
دلیل ساده ای است برای عدم رای اعتماد!
انگار در ایرانم
بدخواهان این ملت همچنان کمر به نابودی بسته اند
پس تا آخر ایستاده ام همچو سرو
تا زمانی که آبادانی را شاهد باشم
تصویر از راست:
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، محمدعلی نجفی، احمد مسجدجامعی، احمد یزدانفر
در دیدار با خانواده شهید سبز ؛ امیر جوادی فر

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...