Background

رویش یک جوانه!

خانه ویران! 
که در او، حسرتِ مرگ اشک می‌ریزد بر هیکلِ زیست!
خانه ویران!
که در او، هرچه که هست رنجِ دیروز و غمِ فردایی‌ست!

"احمد شاملو"

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...