Background

قبل ازکاندیداتوری این تصویر را ببینید!

 آقایان!
ببینید به حال ایران و مردمشان چه هـــــــــا میگذرد! 
ما این را باور داریم که بهشت دولت مردان از دوزخ فقرا پديد آمده است  

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...