Background

به دشت پـــــرمـلال مــا پرنده پر نمی زنددر انتظار این غبــــار بی سوار
دریغ کـز شبی چنین سپیده سر نمی زند

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...