Background

خفتگان را به سحرخوانی حاجت نیست!


من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست  ///  خفتگان را به سحرخوانی من حاجت نیست 
 این شب آویختگان را چه ثمر مژده ی صبح ؟  ///  مرده را عربده ی خواب شکن حاجت نیست 
 ای صبا مگذر از اینجا ، که درین دوزخ روح  ///  خاک ما را به گل و سرو و سمن حاجت نیست 
 در بهاری که بر او چشم خزان می گرید ///  به غزل خوانی مرغان چمن حاجت نیست  
لاله را بس بود این پیرهن غرقه به خون  ///  که شهیدان بلا را به کفن حاجت نیست  
قصه پیداست ز خاکستر خاموشی ما  ///  خرمن سوختگان را به سخن حاجت نیست  
سایه جان ! مهر وطن کار وفاداران  ///  است بادساران هوا را به وطن حاجت نیست

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...