Background

رسانـــه میــــلی به وظیفه خود عمل کرد!

آقایان بدانند مردم هنوز عملکردشان و موضع گیری این سازمان را در وقایع تلخ گذشته از یاد نبرده اند بنابراین انتظاری بیش از این نیز نداشتند .  این سازمانی است کاملا امنیتی که خط مشی دیکته شده از سوی همان کارشناسان خود را دنبال میکند و نه چیز دیگری را!  ارد بزرگ می گوید:«اهل سياست پاسخگو هستند البته تنها به پرسشهايی كه دوست دارند!»

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...