Background

وطن فروشی دیگری از مصبـــاح!

بخشی از سخنان ایشان:
!!!!
 نباید به خاطر رفاه با آمریکا مذاکره کنیم، باید به فکر لبنان و فلسطین باشیم
مردم شاخصه یک رئیس جمهور را توانایی در رفع بیکاری و گرانی می‌بینند ، این قبیل افراد که صرفاً به مادیات توجه دارند از ضعف فرهنگ اسلامی رنج می‌برند و متوجه نیستند برای چه زنده‌ایم

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...