Background

فریاد از فقـــــر مردم وطن

سفری باید داشت
 بدون توشه در عمق نگاههای فقير مردم کشـــــورم! 
 نگاه هایی پر از آه و حســــرت
 با یک دنیا حــــــرف   

برچسب:
Share

لطفـــــــا عقاید خود را بدون توهین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بیان بفرمایید...